Nieuws
Vrijstelling Kilometerheffing Landbouwtractoren Binnen- en Buitenland
04 februari 2016

Vrijstelling Kilometerheffing Landbouwtractoren Binnen- en Buitenland

Vrijstelling Kilometerheffing op Landbouw tractoren

1 april nadert met rasse schreden. Op die datum voert België de kilometerheffing in. Tractoren die uitsluitend ingezet worden voor landbouwactiviteiten zijn vrijgesteld. De houders van het voertuig moeten zich wel expliciet kenbaar maken bij de Vlaamse Belastingdienst.

 

Hobbytractoren
Hobbytractoren met een MTM kleiner of gelijk aan 3,5 ton zijn niet onderworpen aan de kilometerheffing.  Zie Keuringsbewijs en/of identificatie bewijs van Uw tractor. Voor (hobby)tractoren met een MTM > 3,5 ton kan een vrijstelling worden aangevraagd, op voorwaarde dat ze uitsluitend voor de land- en tuinbouw worden gebruikt. Er is dus een dubbel criterium: het moet gaan over landbouwvoertuigen én over uitsluitend landbouwgebruik. Tractoren die gebruikt worden voor wegenwerken, voor tuinaanleg, of die gebruikt worden voor landbouw en andere doeleinden (bijvoorbeeld grondverzet, transport van bouwmaterialen, huishoudelijk afval vervoeren naar containerpark) vallen dus niet onder deze vrijstelling en zijn onderworpen aan de kilometerheffing, voor zover er effectief gereden wordt op wegen waarop de heffing verschuldigd is.

O-plaat
De voertuigen met een O-plaat moeten geen vrijstelling aanvragen.
Dit omdat deze geen vervoer van materiaal mogen doen.
Enkel materiaal dat met manifestaties te maken hebben. Dit is onlangs bevestigd door de overheid.

De regeling
Het decreet tot invoering van de kilometerheffing bepaalt expliciet dat de vrijstelling moet worden aangevraagd voor het begin van het belastbare tijdperk.
Dit betekent dus voor 1 april.

Vrijstelling aanvragen Online of op papier
De vrijstelling is slechts éénmalig. Zolang je aan de vrijstellingsvoorwaarden voldoet en je dus de tractor uitsluitend voor landbouwactiviteiten gebruikt, moet je niets meer doen. Na verwerking van de aanvraag ontvangt de houder van het voertuig een document waarop bevestigd wordt dat het voertuig niet onderworpen is aan de kilometerheffing. Dit document houd je best bij in je tractor.

Niet Belgische tractoren
Voor de buitenlanders is er geen formulier op papier.
Er kan enkel vrijstrelling gevraagdw worden via online.
Zie link onderaan.

Welke informatie
Vermits de houder van het voertuig hier geniet van een voordeel, nl. het feit dat het voertuig niet onderworpen wordt aan de vrijstelling, moet dit expliciet kenbaar gemaakt worden. Op die manier beschikt de Vlaamse overheid over een databank waarin alle landbouwvoertuigen die beperkt gebruik maken van de openbare weg en uitsluitend worden ingezet voor landbouw-, tuinbouw- en bosbouwactiviteiten en de visserij. Het nadeel is dat elk houder van een voertuig die van de vrijstelling wil genieten dit expliciet moeten aanvragen.
De Vlaamse Belastingdienst vraagt slechts een beperkt aantal gegevens op: naam, rijksregisternummer of KBO-nummer, adresgegevens, nummerplaat van het voertuig en de aard van het voertuig. Daarnaast vraagt de Vlaamse Belastingdienst wel 2 foto’s (voor- en zijaanzicht) om de aard van het voertuig te kunnen vaststellen. Dit geldt voor alle voertuigen die van de vrijstelling willen genieten

Besluit
De administratieve verplichtingen die de houder van het voertuig moet verrichten zijn minimaal . Er is geen kost aan verbonden, het kan online of op papier en de vrijstelling moet slechts éénmalig worden aangevraagd. Daartegenover staat een algemene vrijstelling van de kilometerheffing die over enkele jaren wellicht zal worden uitgebreid naar het hele wegennet zoals dat nu reeds in Brussel het geval is.

Zie link om online de vrijstelling van Belgische landbouwtractoren aan te vragen:
http://belastingen.vlaanderen.be/formulier-vrijstelling-kilometerheffing

Vrijstelling online voor buitenlandse gebruikers van landbouwtractoren zie link :
https://www.exemption.sofico.org/stark-exoneration/nl/

Bron : Maarten Huybrechts , Landbouwconsulent  Boerenbond.

 

 

 

Gerelateerd