Nieuws
21 oktober 2012

Ruilbeurs, Machineveiling en Rommelmarkt.

Voorbereiding.

Ideeën om de lokale bevolking en Jan met de Pet  onze evenementen te doen  komen bezoeken waren nog steeds niet geslaagd.

Tijdens één van onze bestuursvergaderingen werd de voorstelling van een Rommelmarkt te organiseren reeds enkele malen besproken, doch de gelegenheid tot dit gebeuren had zich nog niet voor gedaan. Tot ons bestuurslid Danny Steels op het idee kwam om naast de Ruilbeurs voor de oldtimerfanaten een Rommelmarkt te organiseren en zo de gemeentelijke inwoners op ons terrein te verkrijgen.

 

Gratis Rommelmarkt.

Er werd geopteerd om de standhouders voor de Rommelmarkt voor onze eerste maal een gratis stand te geven, om zo een groot aantal

standhouders op het terrein te verkrijgen. Daar dit pas 6 weken voor de Ruilbeurs werd beslist diende er nog heel wat werk te gebeuren

om deze nieuwe sector aan te schrijven en de Rommelmarkt onder de standhouders bekend te maken.

Via mailing en het internet werd de markt bekend gemaakt, doch een directer contact met verschillende standhouders op andere Rommelmarkten

zou tot een nog beter succes kunnen leiden. Zo werden een maand op voorhand een 6 tot 8 Rommelmarkten bezocht door onze voorzitter en Marlies,

en nog enkele door Danny en door Pascal Peeters.

 

Inschrijvingen

Door het rechtstreekse contact met standhouders van deze markten, kregen we nog verschillende goede tips binnen van professionals om

onze campagne en inschrijvingen nog beter te doen slagen.  En met resultaat. 3 weken voor onze beurs begonnen de inschrijvingen binnen te komen

en waarschijnlijk door verdere mond op mond reclame  kwamen we uiteindelijk een week voor de markt op een eindresultaat van een 68 standhouders

met een totale standlengte van 500m koopwaar. Dit was zeker positief voor onze eerste Rommelmarkt in deze onbekende wereld.

Naast deze markt werd er ook verder gefocust op onze Ruilbeurs om ook deze standhouders terug naar Lochristi te kunnen krijgen.

Zoals andere jaren waren onze vaste klanten terug tijdig van de partij voor hun inschrijving en konden we een aantal nieuwe verwelkomen

wat terug resulteerde om een mooi gevuld terrein samen met de 80 loten welke van hand gingen gaan via opbod met de veiling.

 

De Opbouw

De machines en materialen voor de veiling werden in de loop van de week reeds aangebracht, zodanig er tijdig een catalogus kon gemaakt worden van de

materialen welke per opbod zouden verkocht worden. Op zaterdag morgen werd met een vast crew en een aantal vrijwilligers het terrein en de schuur klaar

gemaakt voor de ontvangst van standhouders en bezoekers. Reeds in de namiddag omstreeks 16u arriveerden de eerste buitenlandse verkopers voor de ruilbeurs en enkelen voor de rommelmarkt. Enkelen onder hen deden de overnachting op hotel , anderen overnachten in hun mobilhome op ons terrein.

Op Zondagmorgen vanaf 7u stonden de wagens reeds aan te schuiven aan de poort van het terrein om tijdig de beste plaats volgens hen te kunnen bemachtigen op het terrein. Pas om 8u zoals afgesproken konden de deelnemers het terrein op en in een minimum van tijd stonden alle standen opgebouwd voor de markten.

 

Bezoekers

Op zaterdagavond waren al enkele oldtimer liefhebbers afgezakt naar de schuur om een aantal spullen te kopen van onze Nederlands en Duitse vaste verkopers op onze ruilbeurs; Voor hen kon deze beurs al niet mislukken. Ons opzet om de lokale bevolking om ons terrein te verkrijgen was volledig gelukt en vanaf 9u tot laat in de namiddag hadden we een ware toeloop van bezoekers , zowel lokaal als nationaal. Alles werd in elkaar verweven van Ruilbeurs naar Rommelmarkt en alle bezoekers deden alle standen af over het gehele terreinen.

Zoals gebruikelijk krijgen we steeds op onze beurzen en of veilingen het bezoek van ons clublid Walter De Latthauwer met zijn tweespan paarden die

steeds de bezoekers naar zijn paarden of kar kan brengen al dan niet met een droogje of een natje.

 

Veiling

Om 14u ging de machineveiling van start waarbij een 80 loten onder de hamer gingen. Van klein materiaal zoals compressoren, handgereedschap tot tractoren,

persen en ander materiaal gingen onder de hamer.  Voor de bezoekers van de Rommelmarkt was dit een uniek gebeuren, voor de trouwe bezoekers aan de

ruilbeurs en veiling was het terug een event waarbij op voorhand nog steeds niet de vaste prijs van de te verkopen loten kan voorspeld worden.

Niet alle loten gingen van de hand, doch meestal enkele weken nadien zijn de meeste loten toch van de hand gegaan aan een gegadigde koper.

Het initiatief o een Rommelmarkt te koppelen aan het hele gebeuren was een heel positieve meevaller, wat goed te zien was in de schuur daar deze

van in de vroege voormiddag op volle toeren draaide en de hele dag door een gezellig samenzijn was van vrienden, kopers en buren.
Zeker voor herhaling vatbaar, waarbij er door ons bestuur onderwijl beslist is op tijdens onze Historische Dagen terug een Rommelmarkt te organiseren,

wel met betalende standen  als compensatie van geen inkom te vragen, maar een ruim publiek op ons terrein terug te verkrijgen.

Zo zien we met een nieuwe wind in de zeilen we steeds op zoek gaan naar nieuwe uitdagingen welke met genoeg energie en power

een goede meevaller kunnen zijn ten bate van ons club gebeuren en de naam O.T.L.”De Lozen Boer” 

Foto’s : Pascal Peeters

Verslag : Marlies Gentier en Raf Janssens

Gerelateerd