Nieuws
11 december 2009

Leden vergadering O.T.L."De Lozen Boer"

De ledenvergadering 2009 was een echt succes. Het steeds stijgende aantal aanwezigen (dit jaar 58) doet ons als bestuur bijzonder veel deugd. De avond begon zoals steeds met het overlopen van het voorbije jaar aan de hand van een diamontage. Ook gewoontegetrouw werd deze aangevuld met een woordje uitleg door onze voorzitter Dhr Raf Janssens. Op deze foto’s viel op hoeveel lachende (bekende en onbekende) gezichten er te zien waren. Ook dit is een signaal dat onze club “goed” bezig zijn en dat onze activiteiten gesmaakt worden door zowel leden als bezoekers. Na de diamontage werd een woordje gepraat over de enquête. Ook hier merkten we dat er over het algemeen een grote tevredenheid heerst over onze activiteiten. Ook enkele nieuwe activiteiten werden voorgesteld door enkele leden en zullen door het bestuur zeker van dichterbij bekeken worden en getest worden op hun haalbaarheid. Ook met de rest van de opmerkingen zal er zoveel als mogelijk rekening gehouden worden. Een ander heikel punt dat aangehaald werd is de smeekbede voor restauratieverhalen voor in ons magazine. Het blijft als bestuur een hele opdracht om elk kwartaal een restauratieverhaal te vinden dat voldoende voorzien is van foto’s. Dus nogmaals, als u aan een restauratie begint neem er alstublieft enkele foto’s van (toestand bij aankomst, het demonteren, herstellen, wederopbouw, en afgewerkte staat) zodat wij dit in een mooie reportage kunnen gieten. Ook als U foto’s liggen heeft van een vorige restauratie, geef ons een seintje en wij komen langs !
Tot slot werd er een kijkje in de toekomst genomen en keken we naar het komende werkingsjaar met alweer tal van boeiende activiteiten zoals de miniatuurbeurs, historisch weekend, de busreis naar de fabrieken van John Deere enz.. Het was een zeer geslaagde avond waarin alle aanwezigen daarmee instemden.

Gerelateerd