Nieuws
02 september 2014

Deelname Oogststoet Oostakker

Vorig jaar werd onze club voorgesteld door ons lid Gerard Van Hoecke aan het Feestcomité van de Oogststoet van Oostakker. De organisatie stelde ons voor om met een 10-tal Oldtimer tractoren deel te nemen aan deze Historische stoet. We namen toen de John Deere Nr.4 maaimachine mee en de promotiewagen van de Werktuigendagen Oudenaarde van waaruit ettelijke dozen snoep werden gegooid  naar de kinderen door onze mascotte.

De hele stoet was een echte meevaller voor onze deelnemers waaronder enkele deze stoet reeds kenden van vorige edities door één of andere praalwagen te trekken van verenigingen. Niet alleen de stoet maar ook de bruisende avondkermis hebben toen enkelen onder ons toen leren kennen. een onvoorstelbaar feest voor zo een landelijke gemeente waar er gefeest en gedanst wordt tot meer dan na midden in de nacht. Zowel door de lokalen als door bezoekers uit omliggende gemeenten.

 

Oude Kledij, pet en rode sjaal

Na onze deelname in 2013 kregen we van het Feestcomité een positieve reactie via mail waarbij we werden gefeliciteerd met onze “vertoning” en waarbij er zeer veel mooie reacties waren op afgekomen van publiek en andere deelnemers. Dit gaf ons dan ook de doorslag om het in 2014 nog beter te doen en nog meer en beter passend in deze Histo Oogststoet. Tijdens de voorbereidende vergadering van het comité werd er gevraagd om alle deelnemers in nostalgische kledij met pet en eventueel rode sjaal zich uit te rusten. Dit werd dan ook doorgegeven aan onze deelnemende leden.

Met enkelen en ons bestuur hadden we vooropgesteld om de Gregoire dorsmachine ook te laten meerijden in deze stoet. Daar deze uitgerust is op  ijzeren wielen was het ietsje pietsje om deze te slepen naar Oostakker. Daarom werd er geopteerd om de machine terug te laden via oprijrampen op een aanhanger, en de machine dan maar heel voorzichtig te lossen aan de stoet en natuurlijk, nog het moeilijkste , na de stoet en enkele biertjes alles terug heelhuids terug te brengen naar het OTL terrein.

Om deelnemers te vinden voor deze stoet liep het heel makkelijk, hen die vorig jaar hadden deelgenomen werden eerst aangeschreven, en zoals gedacht was iedereen enthousiast om terug  de stoet op te fleuren met hun tractoren. Uiteindelijk hadden we een paar tractoren meer dan de 10 gevraagde, doch dit was vrij vlug opgelost daar er enkele verenigingen nog op zoek waren naar een sleeptractor. Zo reed Robbie Bayens met een omgebouwde strocaravan voor Dekenij Oude Bareel en trok Gerard Van Hoecke de 3 wagentjes van de Kalkense Hondenclub.

Het was een hele onderneming om alles aangepast aan de tractoren klaar te maken, zo hadden we met onze bestuursleden de maandagavond alles in orde gezet voor vertrek aangaande , de maaimachine, het laden van de dorskast en de promotiewagen voor onze volgende Ruilbeurs inclusief aantal kilogrammen snoep om uit te strooien tijdens de stoet. Het snoep had Walter De Latthauwer voor zijn rekening genomen om dit tijdig aan ons te bezorgen.


Mascotte OTL: Covergirl Boerinnenkalender 2014
Dinsdag omstreeks 17u00 waren de meeste tractoren present op het OTL terrein, om onderlinge afspraken te maken omtrent de machines en wagens welke dienen meegetrokken worden. Dit verliep vrij vlot daar iedereen wist wat en hoe er dient aangekoppeld te worden.
Om 17u30 was iedereen present, inclusief onze mascotte Tessa en konden we tijdig vertrekken naar het vertrekpunt van de stoet. Dat we niet alleen waren voor deze stoet werkten we algauw onderweg waar er nog een aantal praalwagens klaar stonden om te vertrekken.

Onze colonne was mooi tijdig aangekomen aan het verzamelpunt, waarbij enkelen meehielpen op een parkingplaats om de dorskast te lossen en de gepaste machines aan de juiste trekker te plaatsen. Langzamerhand kwamen meer en meer wagens en rariteiten zich melden voor de stoet en werd allen in gereedheid gebracht om de stoet omstreeks 19u te laten aanzetten. Daar we bij de eerste ingeschreven waren hadden we het nummer 12 van de 52 deelnemende groepen wat ons vrij vooraan in de stoet plaatste.

 

Bolognaise paarden
Bij het opstellen van het hele konvooi van de stoet hadden we ruimschoots de tijd om de groepsfoto te nemen  van onze deelnemende leden incl. onze mascotte. Ook hadden we de tijd en het genoegen om de andere nostalgische deelnemers te aanschouwen. Zo was er een unieke  Volvo benzinetruck van 1953 welke eigendom is van de Volvo fabriek in Oostakker en in bewaring staat in toonzaal van de fabriek zelf. Ook werd er een ode gebracht aan 125 jaar stamboek van het Belgisch Trekpaard  en was er een wagen met 2 Franse Bolognaise paarden  van iemand uit de buurt van het OTL terrein. De geschiedenis van dit ras gaat terug tot de tijd voor de kruistochten. Het ras kende diverse ondertypes en heeft een edel voorkomen dat ontstond in de 17e eeuw uit kruisingen van zware werkpaarden enerzijds met Iberische paarden en Arabisch bloed anderzijds. Het lichte type werd gebruikt om karren met verse vis van de havenplaats Boulogne-sur-Mer naar Parijs te vervoeren. Het zwaardere type werd gebruikt voor trekwerk in de landbouw.

 

Noastalgie om en wel met Os en kar

Ook het vroegere transport van biervaten kon men bewonderen met een oude kar van “Klein Brouwerij De Landtsheer uit Buggenhout,onder begeleiding van de plaatselijke medeorganisator Brouwerij Geers uit Oostakker . Ook het vertrouwde beeld van “Os en kar” was er terug aanwezig waarbij de Os ondertussen 10 jaar is geworden en het gewicht van 1000 kg heeft gehaald. De eigenaar uit Nevele doet meerdere stoeten in de zomerperiode met zijn trouwe viervoeter.  Eigenlijk te veel om alles op te noemen wat er in deze stoet allemaal  te zien valt en mede door het zonnige klimaat een ruime opkomst van deelnemers en bezoekers  . De meest wagens werden voorgetrokken door echte trekpaarden,  oldtimer tractoren en sommige tuinbouwtractoren. Wat iets tegen de borst stootte van zowel publiek als sommige deelnemers waren die heel recente en soms nieuwe tractoren, gesponsord door tractor dealers,  tot om en met de 300pk, wat eigenlijk meer op een reclame tractorparade lijkt, waarbij de tractor soms groter is dan de aanhangwagen, wat nu ook niet de bedoeling is van deze Historische stoet.  Ondertussen hadden de voorgangers met fanfare en stel Trekpaarden de stoet in gang gesleept en konden we met onze colonne het hele gebeuren opvrolijken.

Door een mail naar onze leden toe was iedereen ingelicht van onze club over dit leuke evenement en merkten we meerdere leden die enthousiast als bezoeker, verschillende voor de eerste maal, het hele nostalgische gebeuren wilden meemaken. Ook zij bevestigden het zeker de moeite loont om als bezoeker dit mee te maken. Dus supporters hadden we bij de vleet.


OTL vlaggen en Formule-1 overall

Eenmaal vertrokken met ons team waarbij de maaimachine voorop reed , gevolg door de Gregoire dorskast en  daarna onze promotiewagen van waaruit het snoep werd uitgestrooid door onder andere Tessa . Er werd over het hele parcours van 1-1,5km ongeveer een 12-15kg snoep verdeeld onder de kinderen. Dit viel natuurlijk goed in de smaak van deze kleineren, hun ouders en ook van de organisatie .

Onze oproep naar deelnemende leden toe om in nostalgische kledij aan te treden en om de  vlag van OTL hoog in het vaandel te voeren achteraan de trekker, had een mooi succes. Iedereen was uitgedost in een oude Look stijl en de meesten onder hen met een oude pet en een rode sjaal. Onze mascotte had de Formuli-1 OTL overall aan wat op zich al een publiekstrekker was. Al met al : onze deelname mocht gezien worden in Oostakker, waar we ook de vruchten konden van plukken. Daar dit een afgebakend parcours was en geen openbare weg was er ruim speling om op de tractoren en wagens publiek mee te nemen. Zo hadden sommige leden clubleden bezoekers mee op de tractor of hun eigen familie of vrienden Zelfs iemand had een oude fruitbak  geïnstalleerd op het spatbord van zijn trekker om zijn huisdier te kunnen meevoeren, De sfeer was er zeker en vast. Zelfs een al dan niet gesponsorde terrassol  konden we aantreffen op één van onze tractoren.

 

Pientere speaker

Eenmaal op  gang met de karavaan kregen we veel sympathie van de omstaanders met onze Historische materialen, vooral de dorskast anno 1920 sloeg in bij het oudere publiek welke deze soort machines nog gekend hebben van bij hun ouders of grootouders. Er werd gereden met een gemiddelde snelheid van 1-2 km/u zodat het toch ongeveer klein uurtje was eer we het centrum bereikten. Doch op het eerste gedeelte stonden of zat een duizendkoppig publiek welke de gehele stoet aanschouwden. Aan de eretribune van het feestcomité was er een speaker welke elke groep toelichtte tot het publiek waaronder  enkele prominenten van het stadsbestuur Gent met o.a. dhr. Burgemeester Daniël Termont.  Onze club werd door de speaker in een mooi daglicht gesteld daar die precies alles afwist van onze activiteiten, locatie, merk, type en bouwjaar van onze tractoren, dit tot menige aandachtspunten van het publiek  Achteraf bleek dat de man (goed gezien van hem) de spandoek op de promotiewagen en de rallyplaten welke nog op de tractoren bevestig waren, gewoon kon aflezen. Wat op zich een mooie verduidelijking van onze club en onze tractoren was. Een betere reclame konden we niet verwachten tijdens deze stoet.

 

Eerst arbeiden dan genieten met mate

Na ongeveer anderhalf-twee uur was het hele parcours afgelegd en boekten we een mooi succes met onze aanwezigheid. Onmiddellijk werd er met aantal van onze mensen afgesproken om de dorskast eerst en vooral verstandelijk terug op de aanhanger te duwen, de tractoren netjes aan de kant te parkeren alvorens iedereen zich in het bruisende feest ging storten op het marktplein . Na al het praktische kwamen we samen op de markt aan Café De Spiegel, uitgebaat door Danny Depoortere, de voorzitter van het hele gebeuren. Nog maar net in het café werden we aangesproken door Danny welke ons feliciteerde met onze aanwezigheid, onze materialen en oude klederdrachten. Tussen de overweldigende menige en het positief publiek welke ons aanspraken met onze Old-tractoren werden een aantal gezellige pinten of consumpties doorgenomen samen met enkele mooie verhalen. Omstreeks 22-23u werd er toch wijselijk beslist om in niet dronken toestand met de tractoren huiswaarts te keren en iedereen veiling, wel en zeker tevreden op zijn bestemming kon aankomen.

 

Uitnodiging voor 2015 met werkende dorskast.

Enkele dagen na de stoet ontvingen we een mail van Danny en Feestcomité, om ons te bedanken voor onze aanwezigheid en een zeer positieve reactie op de dorskast met de vraag of we volgend jaar op 1 september  terug aanwezig kunnen zijn , maar dan met de dorskast in werking. Aan het enthousiasme van onze deelnemers zal het zeker geen probleem zijn om er volgend jaar terug een feest van te maken en de dorskast in werking te laten gaan. Ondertussen is Maarten Verdonckt al volop bezig via familie om riemen te bestellen bij Gates in de USA en zullen we proberen zelfs op onze volgende Historische dagen in mei 2015 de kast te doen werken. Degenen van onze leden welke willen meewerken met het op gang brengen van deze Gregoire dorskast kunnen zich aanmelden bij Maarten op 0478 931 357..
Van ons bestuur en het Feestcomité Oogststoet danken wij alle deelnemers, maar ook onze leden welke een bezoek brachten aan de stoet om onze leden een hart onder de riem te steken. Voor dit gebeuren zien we elkaar terug op 1 september 2015. De info zal later volgen.

Verslaggever : foto’s : Guy Van Rysseghem & Raf Janssens

Gerelateerd